« GROENE » GENERATIE

U beschikt over een schone wagen (elektrisch of hybride) met een waarden van >25000€ en een energiezuinige woning?

Verplichte minimumgarantie

De wetgever bepaalt dat een minimumgarantie moet worden opgenomen in elk verzekeringscontract, met inbegrip van de verplichting van de terbeschikkingstelling door elke verzekeringsmaatschappij van een stelsel van evenredige regels of een evaluatierooster om het te verzekeren kapitaal van een woning of appartement van een eigenaar of huurder te bepalen. Elke maatschappij bepaalt vrij de toenaam en de inhoud van het systeem of het rooster dat wordt voorgesteld.

Te verzekeren bedrag

Wat meer is, sommige gevaren moeten wettelijk gedekt worden van zodra een brandverzekering wordt onderschreven. We denken dan aan schade door storm, hagel, druk door sneeuw en ijs, aanslagen en arbeidsconflicten alsook alle vormen van natuurrampen (overstromingen, aardbevingen…).

Franchise

Alle contracten voorzien in geval van schade een bedrag (franchise) dat ten laste blijft van de verzekerde, dit in alle gevallen van tussenkomst hierboven opgenoemd uitgezonderd de woningbijstand. Enkele recente contracten bieden de mogelijkheid om deze franchise om te vormen, bijvoorbeeld wanneer het totaalbedrag van de schade het bedrag voorzien in het contract overschrijdt.

Brandverzekering

De brandverzekering kan worden aangevuld met een diefstalverzekering van de inboedel via de betaling van een bijkomende premie.

WIST U DIT ?

Wanneer u tenminste drie contracten onderschrijft bij All Risks Insurance geniet u van een veelheid van voordelen ! U wordt lid van de ARI’S Club ® waardoor u kunt genieten van verschillende tijdelijke promoties en een cash back van 5% op uw totale nettopremie, terugbetaald in de vorm van een bedrag op uw rekening. Uw trouw wordt beloond !

NEEM CONTACT OP